Naše služba je určená pro každého komu byla způsobena škoda na zdraví, tedy pro každého, kdo nikoliv vlastní vinou utrpěl zranění či prodělal úraz. Takový člověk (říká se mu poškozený) má nárok na zákonné odškodnění.

Toto odškodnění se skládá z několika dílčích nároků (např. náhrada za bolest, náhrada za ušlý výdělek, náhrada za ztížení společenského uplatnění atd.), které mají za úkol poškozenému vzniklou škodu na zdraví co nejvíce nahradit. Často se ale stává, že je poškozenému odškodnění ze strany toho, kdo mu je vyplácí (např. pojišťovna) bezdůvodně a nepatřičně kráceno a poškozený tak nedostane odškodnění, které mu ze zákona náleží.

Oblast náhrady škody na zdraví je právně složitá a upravuje ji celá řada právních předpisů. Proto je finančně i časově výhodnější využít naši službu Náhrady škody na zdraví a získat tak odškodnění v plné výši a co nejkratší době.