Dopravní nehoda

Stačí chvilka nepozornosti a úraz v důsledku dopravní nehody je dokonán. O náhradě škody na zdraví v souvislosti s dopravní nehodou se mluví dost často a pomalu se stejnou intenzitou se tak děje i v praxi.

Každá dopravní nehoda má svého viníka. Někdy je viníků více, a to složitější je vymoci náhradu způsobené újmy na zdraví.

Fyzické důsledky dopravních nehod bývají různé. Počínaje od drobných poranění, které se obejdou i bez akutního lékařského zásahu až k těžším či dokonce smrtelným úrazům. Některé úrazy spojené s dopravní nehodou dokážou změnit život člověka z minuty na minutu a trvale ho poznamenat.

Psychické důsledky dopravních nehod nejsou vždy na první pohled zcela rozeznatelné, ale ve své podstatě jsou stejně zničující jako ty fyzické, a to ať už jde o osobu postiženou či vinnou. Pocity viníků nehody žijících s vědomím zaviněného úrazu či smrti přinášejí řadu bezesných nocí a následných psychických problémů.

V Česku jsou vozidla pro případ zaviněných nehod povinně pojištěna. Jedná se o tzv. povinné ručení. V případech způsobené škody na zdraví má poškozený právo požadovat náhradu škody na zdraví po pojišťovně, se kterou má provozovatel vozidla sjednané povinné ručení.

Východiskem pro závěry pojišťovny při uplatnění škody na zdraví je šetření Policie ČR. Pokud je, v souvislosti s nehodou obviněno více viníků mají povinnost, uhradit ujmu na zdraví dle míry svého zavinění. Poškozený mám rovněž právo požadovat náhradu újmy na zdraví přímo na osobě viníka nehody.

Byli jste účastníkem dopravní nehody se škodou na zdraví? Domníváte se, že vám zákonné plnění bylo bezdůvodně či nepatřičně kráceno? Nebo jste z nějakého důvodu nedostali šanci uplatnit náhradu škody na zdraví?

Objednejte naši službu Náhrady škody na zdraví prostřednictvím jednoduchého formuláře nebo nám zavolejte na 739 348 665 a vše potřebné s Vámi vyřídíme po telefonu.

Využijte naši novou službu Náhrada škody z dopravní nehody a získejte odškodnění i za majetkovou újmu.

Ostatní články v sekci Informace:

Kdo službu zajišťuje?

Oblast náhrady škody na zdraví je právně složitá a upravuje ji celá řada právních předpisů. Náhradu škody na zdraví proto zajišťuje zavedená česká advokátní kancelář Plavec

Čtěte Více »

Jiná událost

O újmě na zdraví hovoříme i v souvislosti s jinou událostí. Tzv. jinou událostí rozumíme škodu na zdraví způsobenou špatně udržovaným chodníkem, odpadávajícími částmi domovních

Čtěte Více »

Pro koho je služba určena?

Naše služba je určená pro každého komu byla způsobena škoda na zdraví, tedy pro každého, kdo nikoliv vlastní vinou utrpěl zranění či prodělal úraz. Takový člověk (říká se mu

Čtěte Více »

Kolik služba stojí?

Chceme, aby byla naše služba dostupná pro každého, kdo potřebuje pomoct se získáním náhrady škody na zdraví. Proto nabízíme dva způsoby úhrady. Odměna je závislá

Čtěte Více »