Jak postupovat?

S pomocí týmu Náhrada škody na zdraví

Byla Vám způsobena škoda na zdraví a chcete získat odškodnění, na které máte nárok?

Nejjednudušší a finančně i časově nejvýhodnější cestou je objednat naši službu Náhrady škody na zdraví. Zkušení advokáti z týmu Náhrady škody na zdraví pro Vás získají odškodnění na které máte nárok v plné výši a v co nejkratší době.

Poptejte naši službu Náhrada škody na zdraví prostřednictvím jednoduchého formuláře nebo nám zavolejte na +420 739 348 665 a vše potřebné s Vámi vyřídíme po telefonu.

Vlastními silami

Pokud chcete získat odškodnění vlastními silami, doporučujeme nastudovat jednotlivé typy odškodnění (viz níže) spolu s příslušnými právními předpisy.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Tato náhrada odškodňuje majetkovou újmu, jež v důsledku snížení (popř. ztráty) pracovní způsobilosti vzniká poškozenému vlivem újmy na zdraví. Více...

Náhrada za bolest

Tato náhrada odškodňuje bolest, kterou musí poškozený snášet ať už samu o sobě nebo v souvislosti s lékařskými zákroky, které musí podstoupit v souvislosti se zraněním, které utrpěl. Více...

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

Tato náhrada odškodňuje ztrátu na výdělku, kterou poškozený utrpí, protože se kvůli úrazu (nemoci) nachází v pracovní neschopnosti a nedosahuje tudíž příjmů, jako kdyby mohl normálně pracovat. Více...

Náhrada za ztížení společenského uplatnění

Tato náhrada odškodňuje trvalé následky újmy na zdraví, které mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti. Více...

Náhrada za ztrátu na důchodu

Tato náhrada odškodňuje snížení výše důchodu v souvislosti s újmou na zdraví. Více...

Náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením

Tato náhrada odškodňuje výdaje, které poškozený účelně vynaložil v souvislosti s léčením následků způsobené újmy na zdraví. Více...

Náhrada pozůstalým za usmrcení jejich blízkého

Tato náhrada odškodňuje jednorázově i průběžně pozůstalé po zemřelém. Více...

Ostatní články v sekci Návod:

Slovníček pojmů

ŠkůdceTen, kdo škodu způsobil a zpravidla ten, kdo je povinen ji nahradit. PoškozenýTen, komu byla způsobena škoda. PojistitelTen, kdo se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu

Čtěte Více »

Často kladené dotazy

Co je to náhrada škody na zdraví? Náhrada škody je jedním ze základních a důležitých institutů zakotvených v našem právním řádu. Její funkcí je poskytnout

Čtěte Více »