Jiná událost

O újmě na zdraví hovoříme i v souvislosti s jinou událostí. Tzv. jinou událostí rozumíme škodu na zdraví způsobenou špatně udržovaným chodníkem, odpadávajícími částmi domovních fasád, uvolněnou střešní krytinou, padajícími rampouchy, chybějícím poklopem, napadením ze strany volně pobíhajících zvířat a dalších ne vlastní vinou zaviněných událostí, jejichž výsledkem je poškození zdraví.

Odškodnění v rámci jiné události lze nárokovat v případech mimo škod způsobených při dopravních nehodách, školních a pracovních úrazech, úmyslných či neúmyslných chybách lékařů a ublížením na zdraví v souvislosti s pácháním trestných činů.

Za stav objektu, zvířete a dalších s úrazem spojených ploch a míst odpovídá vždy vlastník, který má rovněž ze zákona povinnost uhradit vzniklou škodu.

K návrhu na odškodnění v důsledku způsobené škody na zdraví v případě jiné události je potřeba doložit dokumenty jako jsou písemné výpovědi svědků události, kompletní lékařskou dokumentaci, tištěnou specifikaci konkrétního místa úrazu, aktuální fotografie z místa úrazu a všechny dostupné účty spojené s léčbou úrazu.

V případě poškození oděvů a dalších osobních věci je třeba přiložit kopie dokladů o nabytí dané věci.

Získat náhradu škody na zdraví v souvislosti s úrazem je jednodušší pokud je na místo zavolána městská policie či služba rychlé lékařské pomoci. Jejich záznamy o ošetření a průběhu úrazu mohou výrazně urychlit proces stanovení viníka způsobené ujmy na zdraví.

Byla vám způsobena újma na zdraví? Domníváte se, že vám zákonné plnění bylo bezdůvodně či nepatřičně kráceno? Nebo vám byla z nějakého důvodu odepřena šance uplatnit náhradu škody na zdraví?

Objednejte naši službu Náhrada škody na zdraví prostřednictvím jednoduchého formuláře nebo nám zavolejte na 739 348 665 a vše potřebné s Vámi vyřídíme po telefonu.

Ostatní články v sekci Informace:

Kdo službu zajišťuje?

Oblast náhrady škody na zdraví je právně složitá a upravuje ji celá řada právních předpisů. Náhradu škody na zdraví proto zajišťuje zavedená česká advokátní kancelář Plavec

Čtěte Více »

Dopravní nehoda

Stačí chvilka nepozornosti a úraz v důsledku dopravní nehody je dokonán. O náhradě škody na zdraví v souvislosti s dopravní nehodou se mluví dost často

Čtěte Více »

Pro koho je služba určena?

Naše služba je určená pro každého komu byla způsobena škoda na zdraví, tedy pro každého, kdo nikoliv vlastní vinou utrpěl zranění či prodělal úraz. Takový člověk (říká se mu

Čtěte Více »

Kolik služba stojí?

Chceme, aby byla naše služba dostupná pro každého, kdo potřebuje pomoct se získáním náhrady škody na zdraví. Proto nabízíme dva způsoby úhrady. Odměna je závislá

Čtěte Více »