Pracovní úraz a nemoc z povolání

Z pohledu zákona je třeba považovat každý úraz, k němuž dojde během výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní za pracovní. Poškozený zaměstnanec má v případě pracovního úrazu nárok na náhradu škody, a to v rozsahu nároků jako při jakékoliv jiné ujmě na zdraví.

Tedy i včetně bolestného a náhrady škody za ztížení společenského uplatnění.

V případě pracovního úrazu přichází zaměstnanec jednak o zdraví a posléze i o část svého výdělku. Všem dobře známé přísloví „Bez práce nejsou koláče“, nabírá v čase léčby pracovního úrazu na aktuálnosti.

Ve výsledku je zaměstnanec pracovním úrazem vyřazen z procesu práce, jehož důsledkem je snížení příjmů a naopak zvýšení finančních výdajů v souvislosti s léčbou pracovního úrazu.

V praxi se často setkáváme se skutečností, že zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz, nemá informace o podmínkách a neví, v jaké výši má nárokovat své odškodnění. Na jedné straně neinformovanost a na druhé straně obava o místo vedou až k situacím, že zaměstnanci ustupují od svých práv a pojišťovny a zaměstnavatelé se zdárně zbavují svých povinností.

Z pohledu zákona je třeba považovat každý úraz, k němuž dojde během výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní za pracovní. Poškozený zaměstnanec má v případě pracovního úrazu nárok na náhradu škody, a to v rozsahu nároků jako při jakékoliv jiné ujmě na zdraví. Tedy i včetně bolestného a náhrady škody za ztížení společenského uplatnění.

V případě neochoty zaměstnavatele uznat úraz zaměstnance jako pracovní leží důkazní břemeno na straně zaměstnavatele. Odpovědnosti se může částečně nebo zcela zbavit prokáže-li, že pracovní úraz se stal vinou zaměstnance.

Respektive, že zaměstnanec porušil dané předpisy či pokyny, byl opilý nebo pod vlivem návykových látek, jednal lehkomyslně a na základě své kvalifikace a zkušeností si byl vědom, že si může způsobit újmu na zdraví.

Prodělali jste pracovní úraz? Domníváte se, že vám zákonné plnění bylo bezdůvodně či nepatřičně kráceno? Nebo jste z nějakého důvodu nedostali šanci uplatnit náhradu škody na zdraví?

Objednejte naši službu Náhrady škody na zdraví prostřednictvím jednoduchého formuláře nebo nám zavolejte na 739 348 665 a vše potřebné s Vámi vyřídíme po telefonu.

Ostatní články v sekci Informace:

Kdo službu zajišťuje?

Oblast náhrady škody na zdraví je právně složitá a upravuje ji celá řada právních předpisů. Náhradu škody na zdraví proto zajišťuje zavedená česká advokátní kancelář Plavec

Čtěte Více »

Jiná událost

O újmě na zdraví hovoříme i v souvislosti s jinou událostí. Tzv. jinou událostí rozumíme škodu na zdraví způsobenou špatně udržovaným chodníkem, odpadávajícími částmi domovních

Čtěte Více »

Dopravní nehoda

Stačí chvilka nepozornosti a úraz v důsledku dopravní nehody je dokonán. O náhradě škody na zdraví v souvislosti s dopravní nehodou se mluví dost často

Čtěte Více »

Pro koho je služba určena?

Naše služba je určená pro každého komu byla způsobena škoda na zdraví, tedy pro každého, kdo nikoliv vlastní vinou utrpěl zranění či prodělal úraz. Takový člověk (říká se mu

Čtěte Více »

Kolik služba stojí?

Chceme, aby byla naše služba dostupná pro každého, kdo potřebuje pomoct se získáním náhrady škody na zdraví. Proto nabízíme dva způsoby úhrady. Odměna je závislá

Čtěte Více »