Oblast náhrady škody na zdraví je právně složitá a upravuje ji celá řada právních předpisů. Náhradu škody na zdraví proto zajišťuje zavedená česká advokátní kancelář Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o..

Tým Náhrady škody na zdraví tvoří zkušení advokáti z této advokátní kanceláře.

Advokátní kancelář je navíc pojištěna pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování právních služeb na částku 50 000 000 Kč, a proto vám nabízí jistotu, že o váš nárok nepřijdete, ani pokud by teoreticky došlo k pochybení při jeho vymáhání.

 

JUDr. Petr Plavec, Ph.D.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své praxi se věnuje zejména problematice obchodního práva, pracovního práva a práva nemovitostí.

Více…

 

JUDr. Věra Sádková

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své právní praxi se věnuje zejména problematice pracovněprávních vztahů.

Více…

 

Mgr. Jakub Urbánek

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své právní praxi se věnuje zejména problematice obchodního práva, náhradě škody, soudním sporům, právu duševního vlastnictví, správnímu právu a právním vztahům k nemovitostem.

Více…

 

Mgr. Marek Kučera

Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se především na závazkové právo, náhradu škody, právo obchodních společností, právo duševního vlastnictví, cenné papíry a na správní právo.

Více…

 

Mgr. Tereza Godalová

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V kanceláři Plavec & Partners se specializuje především na závazkové právo, pracovní právo, právo obchodních společností a vymáhání pohledávek.

Více…

 

Mgr. Jan Veselý

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se především na pracovní právo, obchodní a korporátní právo, právo nemovitostí, spornou agendu, zastupování v exekučním a insolvenčním řízení.

Více…