Příběh paní Aleny

Klientka Alena se na naši advokátní kancelář obrátila v roce 2014, a to z důvodu pracovního úrazu, který se stal poškozené 4. 3. 2014. Poškozená si pádem ze schůdků přivodila zlomeninu pravého hlezna, kterým si způsobila úraz s trvalými následky, zejména zásadní snížení pohyblivosti pravé dolní končetiny a trvalou bolest při pohybu. Její pracovní neschopnost, způsobená pracovním úrazem trvala až do ledna roku 2016. Po skončení pracovní neschopnosti poškozená nebyla pro přetrvávající obtíže a trvale nepříznivý zdravotní stav nikterak schopna vykonávat původní práci. Zaměstnavatel úraz sice uznal jako úraz pracovní, nicméně poškozené uhradil po absolvování zdlouhavých jednání pouze bolestné náhradu a náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a rentu jako doplatek náhrady ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.

V rámci našeho zastoupení jsme uplatnili u zaměstnavatele všechny možné nároky, a to konkrétně na náhradu za ztížení společenského uplatnění, náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhradu nákladů za vypracování znaleckého posudku včetně nákladů za právní zastupování poškozené. Celkově se nám tak pro klientku podařilo vymoci částku blížící se 800.000,- Kč.  

V současné době pobírá poškozená měsíční rentu ve výši 11.528,-Kč.

Ostatní články v sekci Novinky:

Pojištění právní ochrany

Základní náležitostí pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany je úprava takového postupu výběru právního zástupce pojištěného, který mu umožní, aby si zástupce k ochraně svých

Čtěte Více »

Postup při dopravní nehodě

Dopravní nehoda je událostí vzniklou v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích. Přímým účastníkům přináší jen řadu starostí. Na začátku je potřeba zachovat chladnou hlavu

Čtěte Více »