Z pohledu zákona je třeba považovat každý úraz, k němuž dojde během výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní za pracovní. Poškozený zaměstnanec má v případě pracovního úrazu nárok na náhradu škody, a to v rozsahu nároků jako při jakékoliv jiné ujmě na zdraví. Tedy i včetně bolestného a náhrady škody za ztížení společenského uplatnění.

V případě pracovního úrazu přichází zaměstnanec jednak o zdraví a posléze i o část svého výdělku. Všem dobře známé přísloví „Bez práce nejsou koláče“, nabírá v čase léčby pracovního úrazu na aktuálnosti.

Ve výsledku je zaměstnanec pracovním úrazem vyřazen z procesu práce, jehož důsledkem je snížení příjmů a naopak zvýšení finančních výdajů v souvislosti s léčbou pracovního úrazu.

V praxi se často setkáváme se skutečností, že zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz, nemá informace o podmínkách a neví, v jaké výši má nárokovat své odškodnění. Na jedné straně neinformovanost a na druhé straně obava o místo vedou až k situacím, že zaměstnanci ustupují od svých práv a pojišťovny a zaměstnavatelé se zdárně zbavují svých povinností.

Z pohledu zákona je třeba považovat každý úraz, k němuž dojde během výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní za pracovní. Poškozený zaměstnanec má v případě pracovního úrazu nárok na náhradu škody, a to v rozsahu nároků jako při jakékoliv jiné ujmě na zdraví. Tedy i včetně bolestného a náhrady škody za ztížení společenského uplatnění.

V případě neochoty zaměstnavatele uznat úraz zaměstnance jako pracovní leží důkazní břemeno na straně zaměstnavatele. Odpovědnosti se může částečně nebo zcela zbavit prokáže-li, že pracovní úraz se stal vinou zaměstnance.

Respektive, že zaměstnanec porušil dané předpisy či pokyny, byl opilý nebo pod vlivem návykových látek, jednal lehkomyslně a na základě své kvalifikace a zkušeností si byl vědom, že si může způsobit újmu na zdraví.

Prodělali jste pracovní úraz? Domníváte se, že vám zákonné plnění bylo bezdůvodně či nepatřičně kráceno? Nebo jste z nějakého důvodu nedostali šanci uplatnit náhradu škody na zdraví?

Objednejte naši službu Náhrady škody na zdraví prostřednictvím jednoduchého formuláře nebo nám zavolejte na 212 242 807 a vše potřebné s Vámi vyřídíme po telefonu.