Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Podmínky zpracování osobních údajů

Návod


  •  

    Slovníček pojmů

    Škůdce Ten, kdo škodu způsobil a zpravidla ten, kdo je povinen ji nahradit. Poškozený Ten, komu byla způsobena škoda. Pojistitel Ten, kdo se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li událost v pojistné smlouvě blíže označená. Pojistník Osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu. Pojištěný Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo[...]
Nevíte si rady?
Byla Vám způsobena škoda na zdraví a chcete získat odškodnění, na které máte nárok? Objednejte naši službu Náhrada škody na zdraví prostřednictvím jednoduchého formuláře nebo nám zavolejte na 212 242 807 a vše potřebné s Vámi vyřídíme po telefonu.

Informace:

Návod:

Kontakt:

Náhradu škody na zdraví Vám zajišťuje
Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Vyřízení po telefonu
+420 739 348 665

E-mail: nahradaskodynazdravi@ppak.cz
Mobil: +420 733 621 872