Byla Vám způsobena škoda na zdraví a chcete za tuto škodu získat odškodnění, na které máte nárok? Právě pro Vás jsme připravili zcela novou službu Náhrady škody na zdraví. Vítejte.