Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V kanceláři Plavec & Partners se specializuje především na závazkové právo, pracovní právo, právo obchodních společností a vymáhání pohledávek.

Tereza Godalová svou právní praxi započala ve středně velké advokátní kanceláři v Praze zaměřující se na poskytování právních služeb v oblasti obchodního práva a veřejných zakázek. Tereza se věnovala převážně občanskoprávním a obchodním závazkovým vztahům.

Do právního týmu kanceláře Plavec & Partners se zapojila na podzim roku 2012, kdy nastoupila na pozici advokátní koncipientky.