Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Specializuje se především na závazkové právo, náhradu škody, právo obchodních společností, právo duševního vlastnictví, cenné papíry a na správní právo.

Marek Kučera získal své první zkušenosti v oblasti poskytování právních služeb v právním oddělení jedné z významných českých stavebních společností. Věnoval se převážně obchodnímu právu, zejména obchodním závazkovým vztahům, právu hospodářské soutěže a dále veřejným zakázkám.

V kanceláři Plavec & Partners působí od května 2011, kdy nastoupil nejprve na pozici právního asistenta a po úspěšném dokončení studia zde od října 2011 působí jako advokátní koncipient.