Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V kanceláři Plavec & Partners se specializuje především na obchodní a korporátní právo, pracovní právo, právo nemovitostí (zejména převody nemovitostí a bytové právo), spornou agendu (zejména vymáhání pohledávek), zastupování v exekučním a insolvenčním řízení. Podrobně se zabývá též otázkami rozhodčího řízení.

Jan Veselý zahájil svoji právní praxi v advokátní kanceláři Valášek & Plavec, kde již od roku 2006 během studia na právnické fakultě získával zkušenosti zejména z oboru práva nemovitostí a práva obchodního. Po dokončení studia nastoupil na pozici advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Valášek & Plavec a následně v Plavec & Partners.