Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své právní praxi se věnuje zejména problematice pracovněprávních vztahů.

Věra Sádková po ukončení studia působila jako právník v podniku Elektroprojekta Praha a následně na Generálním ředitelství Kamenoprůmyslu Praha. Od roku 1990 pracovala jako právník a poradce pro pracovněprávní vztahy u Českomoravské konfederace odborových svazů. Má rovněž zkušenost s působením na Úřadu vlády ČR, kde byla náměstkyní předsedy Legislativní rady vlády ČR.

Od roku 1998 do roku 2011 byla Věra Sádková HR expert a právník divize personalistiky se specializací na pracovní právo a kolektivní vyjednávání koncernu ČEZ. Mezi její hlavní činnosti patřilo řešení pracovněprávní agendy týkající se zejména problematiky vzniku, změn a skončení pracovního poměru, formulace výpovědí, okamžitého skončení pracovního poměru, vytýkacích dopisů, oblasti cestovních náhrad, odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, pracovních úrazů, tvorby řídicí dokumentace, přípravy a realizace organizačních změn, kolektivního vyjednávání a kontaktu s odborovými organizacemi.

Mimo to poskytovala Věra Sádková právní poradenství v oblasti pracovního práva pro významné společnosti (např. ČEPs, a.s., Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s, Nova, cz, Quick service restaurants a.s., British American Tabacco, s.r.o.) a věnovala se i přednáškové činnosti (např. pro vzdělávací agenturu Gradua-CEGOS, s.r.o., Český institut interních auditorů, o.s, ČEZ, a. s. a společnosti Skupiny ČEZ, Nova, cz atd.).