O újmě na zdraví hovoříme i v souvislosti s jinou událostí. Tzv. jinou událostí rozumíme škodu na zdraví způsobenou špatně udržovaným chodníkem, odpadávajícími částmi domovních fasád, uvolněnou střešní krytinou, padajícími rampouchy, chybějícím poklopem, napadením ze strany volně pobíhajících zvířat a dalších ne vlastní vinou zaviněných událostí, jejichž výsledkem je poškození zdraví.

Odškodnění v rámci jiné události lze nárokovat v případech mimo škod způsobených při dopravních nehodách, školních a pracovních úrazech, úmyslných či neúmyslných chybách lékařů a ublížením na zdraví v souvislosti s pácháním trestných činů.

Za stav objektu, zvířete a dalších s úrazem spojených ploch a míst odpovídá vždy vlastník, který má rovněž ze zákona povinnost uhradit vzniklou škodu.

K návrhu na odškodnění v důsledku způsobené škody na zdraví v případě jiné události je potřeba doložit dokumenty jako jsou písemné výpovědi svědků události, kompletní lékařskou dokumentaci, tištěnou specifikaci konkrétního místa úrazu, aktuální fotografie z místa úrazu a všechny dostupné účty spojené s léčbou úrazu.

V případě poškození oděvů a dalších osobních věci je třeba přiložit kopie dokladů o nabytí dané věci.

Získat náhradu škody na zdraví v souvislosti s úrazem je jednodušší pokud je na místo zavolána městská policie či služba rychlé lékařské pomoci. Jejich záznamy o ošetření a průběhu úrazu mohou výrazně urychlit proces stanovení viníka způsobené ujmy na zdraví.

Byla vám způsobena újma na zdraví? Domníváte se, že vám zákonné plnění bylo bezdůvodně či nepatřičně kráceno? Nebo vám byla z nějakého důvodu odepřena šance uplatnit náhradu škody na zdraví?

Objednejte naši službu Náhrada škody na zdraví prostřednictvím jednoduchého formuláře nebo nám zavolejte na 212 242 807 a vše potřebné s Vámi vyřídíme po telefonu.