Stačí chvilka nepozornosti a úraz v důsledku dopravní nehody je dokonán. O náhradě škody na zdraví v souvislosti s dopravní nehodou se mluví dost často a pomalu se stejnou intenzitou se tak děje i v praxi.

Každá dopravní nehoda má svého viníka. Někdy je viníků více, a to složitější je vymoci náhradu způsobené újmy na zdraví.

Fyzické důsledky dopravních nehod bývají různé. Počínaje od drobných poranění, které se obejdou i bez akutního lékařského zásahu až k těžším či dokonce smrtelným úrazům. Některé úrazy spojené s dopravní nehodou dokážou změnit život člověka z minuty na minutu a trvale ho poznamenat.

Psychické důsledky dopravních nehod nejsou vždy na první pohled zcela rozeznatelné, ale ve své podstatě jsou stejně zničující jako ty fyzické, a to ať už jde o osobu postiženou či vinnou. Pocity viníků nehody žijících s vědomím zaviněného úrazu či smrti přinášejí řadu bezesných nocí a následných psychických problémů.

V Česku jsou vozidla pro případ zaviněných nehod povinně pojištěna. Jedná se o tzv. povinné ručení. V případech způsobené škody na zdraví má poškozený právo požadovat náhradu škody na zdraví po pojišťovně, se kterou má provozovatel vozidla sjednané povinné ručení.

Východiskem pro závěry pojišťovny při uplatnění škody na zdraví je šetření Policie ČR. Pokud je, v souvislosti s nehodou obviněno více viníků mají povinnost, uhradit ujmu na zdraví dle míry svého zavinění. Poškozený mám rovněž právo požadovat náhradu újmy na zdraví přímo na osobě viníka nehody.

Byli jste účastníkem dopravní nehody se škodou na zdraví? Domníváte se, že vám zákonné plnění bylo bezdůvodně či nepatřičně kráceno? Nebo jste z nějakého důvodu nedostali šanci uplatnit náhradu škody na zdraví?

Objednejte naši službu Náhrady škody na zdraví prostřednictvím jednoduchého formuláře nebo nám zavolejte na 212 242 807 a vše potřebné s Vámi vyřídíme po telefonu.

Využijte naši novou službu Náhrada škody z dopravní nehody a získejte odškodnění i za majetkovou újmu.